تور لحظه آخری مالزی هتل پارک رویال پنانگ با پرواز امارات از کیش برای تعطیلات عید نوروز 96

تور مالزی نوروز 96 مایا کوالامپور

مدت تور مالزی:دو شب و سه روز

قیمت پایه برای هر نفر در اتاق 1 تخته:               13380000تومان

قیمت پایه برای هر نفر در اتاق 2 تخته:               8025000 تومان

*****************************

خدمات:تور لیدر-هفت شب و هشت روز اقامت-صبحانه-گشت شهری

*****************************

توضیحات:مسافرین تور مالزی نوروز 96 برای اطلاع دقیق از قیمت ها با آژانس مجری تور تماس بگیرید.

               داشتن پاسپورت با هفت ماه اعتبار

              ساعت پرواز به دلخواه مسافرین قابل انتخاب میباشد

              ساعت ورود به هتل 14 و ساعت تخلیه 12 میباشد.

*****************************

آژانس مجری(سالومه سیر):41938-88546399

قیمت تورهای مالزی  5 شب و 6 روز هتل رادیوس کوالالامپور از شیراز با پرواز امارات فروردین 96 نوروز 1396

تور مالزی نوروز 96 جن پنانگ

مدت تور مالزی:دو شب و سه روز

قیمت پایه برای هر نفر در اتاق 1 تخته:               6405000 تومان

قیمت پایه برای هر نفر در اتاق 2 تخته:               5022500 تومان

*****************************

خدمات:تور لیدر-هفت شب و هشت روز اقامت-صبحانه-گشت شهری

*****************************

توضیحات:مسافرین تور مالزی نوروز 96 برای اطلاع دقیق از قیمت ها با آژانس مجری تور تماس بگیرید.

               داشتن پاسپورت با هفت ماه اعتبار

              ساعت پرواز به دلخواه مسافرین قابل انتخاب میباشد

              ساعت ورود به هتل 14 و ساعت تخلیه 12 میباشد.

*****************************

آژانس مجری(گشت آرمانی):88452588

تور مالزی  قیمت مناسب پنج شب و شش روز هتل داینستی کوالالامپور با پرواز قطری 1 فروردین 96 نوروز 1396

تور مالزی نوروز 96 جن پنانگ

مدت تور مالزی:دو شب و سه روز

قیمت پایه برای هر نفر در اتاق 1 تخته:               6405000 تومان

قیمت پایه برای هر نفر در اتاق 2 تخته:               5022500 تومان

*****************************

خدمات:تور لیدر-هفت شب و هشت روز اقامت-صبحانه-گشت شهری

*****************************

توضیحات:مسافرین تور مالزی نوروز 96 برای اطلاع دقیق از قیمت ها با آژانس مجری تور تماس بگیرید.

               داشتن پاسپورت با هفت ماه اعتبار

              ساعت پرواز به دلخواه مسافرین قابل انتخاب میباشد

              ساعت ورود به هتل 14 و ساعت تخلیه 12 میباشد.

*****************************

آژانس مجری(گشت آرمانی):88452588

نرخ تور مالزی  لحظه آخری یک هفته هتل دپالما کوالالامپور با پرواز ایرباس 2 فروردین 96 نوروز 1396

تور مالزی نوروز 96 جن پنانگ

مدت تور مالزی:دو شب و سه روز

قیمت پایه برای هر نفر در اتاق 1 تخته:               6405000 تومان

قیمت پایه برای هر نفر در اتاق 2 تخته:               5022500 تومان

*****************************

خدمات:تور لیدر-هفت شب و هشت روز اقامت-صبحانه-گشت شهری

*****************************

توضیحات:مسافرین تور مالزی نوروز 96 برای اطلاع دقیق از قیمت ها با آژانس مجری تور تماس بگیرید.

               داشتن پاسپورت با هفت ماه اعتبار

              ساعت پرواز به دلخواه مسافرین قابل انتخاب میباشد

              ساعت ورود به هتل 14 و ساعت تخلیه 12 میباشد.

*****************************

آژانس مجری(گشت آرمانی):88452588

قیمت بلیط مالزی و تور مالزی  شش شبه هتل سان وی پوترا کوالالامپور از اصفهان با پرواز ماهان 3 فروردین 96 نوروز 1396

تور مالزی نوروز 96 جن پنانگ

مدت تور مالزی:دو شب و سه روز

قیمت پایه برای هر نفر در اتاق 1 تخته:               6405000 تومان

قیمت پایه برای هر نفر در اتاق 2 تخته:               5022500 تومان

*****************************

خدمات:تور لیدر-هفت شب و هشت روز اقامت-صبحانه-گشت شهری

*****************************

توضیحات:مسافرین تور مالزی نوروز 96 برای اطلاع دقیق از قیمت ها با آژانس مجری تور تماس بگیرید.

               داشتن پاسپورت با هفت ماه اعتبار

              ساعت پرواز به دلخواه مسافرین قابل انتخاب میباشد

              ساعت ورود به هتل 14 و ساعت تخلیه 12 میباشد.

*****************************

آژانس مجری(گشت آرمانی):88452588