نرخ تور شیراز لحظه آخری 3 شب و 4 روز هتل آپارتمان 11 فروردین 96 عید نوروز 1396

تور شیراز نوروز 96 هتل ارگ

مدت تور شیراز :دو شب و سه روز

قیمت پایه برای هر نفر در اتاق 1 تخته:              6300000  تومان

قیمت پایه برای هر نفر در اتاق 2 تخته:              4800000  تومان

*****************************

خدمات:پرواز ، دو شب اقامت همراه با صبحانه، ناهار، شام و مراكز خرید

*****************************

توضیحات:مسافرین تور شیراز نوروز 96 برای اطلاع دقیق از قیمت ها با آژانس مجری تور تماس بگیرید.

              ساعت پرواز به دلخواه مسافرین قابل انتخاب میباشد

              تعداد شبهای اقامت به دلخواه مسافرین قابل انتخاب میباشد

              ساعت ورود به هتل 14 و ساعت تخلیه 12 میباشد

*****************************

آژانس مجری(گشت آرمانی):            88452588
آژانس مجری(چهار فصل): 42632 - 88503609
آژانس مجری(سالومه سیر): 41938 - 88546399

قیمت بلیط شیراز و تور شیراز سه شب و چهار روز هتل 5 ستاره برای فروردین 96 عید نوروز 1396

تور شیراز نوروز 96 هتل ارگ

مدت تور شیراز :دو شب و سه روز

قیمت پایه برای هر نفر در اتاق 1 تخته:              6300000  تومان

قیمت پایه برای هر نفر در اتاق 2 تخته:              4800000  تومان

*****************************

خدمات:پرواز ، دو شب اقامت همراه با صبحانه، ناهار، شام و مراكز خرید

*****************************

توضیحات:مسافرین تور شیراز نوروز 96 برای اطلاع دقیق از قیمت ها با آژانس مجری تور تماس بگیرید.

              ساعت پرواز به دلخواه مسافرین قابل انتخاب میباشد

              تعداد شبهای اقامت به دلخواه مسافرین قابل انتخاب میباشد

              ساعت ورود به هتل 14 و ساعت تخلیه 12 میباشد

*****************************

آژانس مجری(گشت آرمانی):            88452588
آژانس مجری(چهار فصل): 42632 - 88503609
آژانس مجری(سالومه سیر): 41938 - 88546399

نرخ ویژه تور شیراز برای 2 شب و سه روز هتل 4 ستاره تعطیلات فروردین 96 عید نوروز 1396

تور شیراز نوروز 96 هتل ارگ

مدت تور شیراز :دو شب و سه روز

قیمت پایه برای هر نفر در اتاق 1 تخته:              6300000  تومان

قیمت پایه برای هر نفر در اتاق 2 تخته:              4800000  تومان

*****************************

خدمات:پرواز ، دو شب اقامت همراه با صبحانه، ناهار، شام و مراكز خرید

*****************************

توضیحات:مسافرین تور شیراز نوروز 96 برای اطلاع دقیق از قیمت ها با آژانس مجری تور تماس بگیرید.

              ساعت پرواز به دلخواه مسافرین قابل انتخاب میباشد

              تعداد شبهای اقامت به دلخواه مسافرین قابل انتخاب میباشد

              ساعت ورود به هتل 14 و ساعت تخلیه 12 میباشد

*****************************

آژانس مجری(گشت آرمانی):            88452588
آژانس مجری(چهار فصل): 42632 - 88503609
آژانس مجری(سالومه سیر): 41938 - 88546399

نرخ تور شیراز خوب 2 شب و 3 روز هتل پنج ستاره ویژه فروردین 96 عید نوروز 1396

تور شیراز نوروز 96 هتل ارگ

مدت تور شیراز :دو شب و سه روز

قیمت پایه برای هر نفر در اتاق 1 تخته:              6300000  تومان

قیمت پایه برای هر نفر در اتاق 2 تخته:              4800000  تومان

*****************************

خدمات:پرواز ، دو شب اقامت همراه با صبحانه، ناهار، شام و مراكز خرید

*****************************

توضیحات:مسافرین تور شیراز نوروز 96 برای اطلاع دقیق از قیمت ها با آژانس مجری تور تماس بگیرید.

              ساعت پرواز به دلخواه مسافرین قابل انتخاب میباشد

              تعداد شبهای اقامت به دلخواه مسافرین قابل انتخاب میباشد

              ساعت ورود به هتل 14 و ساعت تخلیه 12 میباشد

*****************************

آژانس مجری(گشت آرمانی):            88452588
آژانس مجری(چهار فصل): 42632 - 88503609
آژانس مجری(سالومه سیر): 41938 - 88546399

قیمت تور شیراز سه شب و چهار روز هتل ساسان با زاگرس برای فروردین 96 تعطیلات عید نوروز 1396

تور شیراز نوروز 96 هتل پارک

مدت تور شیراز :دو شب و سه روز

قیمت پایه برای هر نفر در اتاق 1 تخته:             7800000  تومان

قیمت پایه برای هر نفر در اتاق 2 تخته:             6300000  تومان

*****************************

خدمات:پرواز ، دو شب اقامت همراه با صبحانه، ناهار، شام و مراكز خرید

*****************************

توضیحات:مسافرین تور شیراز نوروز 96 برای اطلاع دقیق از قیمت ها با آژانس مجری تور تماس بگیرید.

              ساعت پرواز به دلخواه مسافرین قابل انتخاب میباشد

              تعداد شبهای اقامت به دلخواه مسافرین قابل انتخاب میباشد

              ساعت ورود به هتل 14 و ساعت تخلیه 12 میباشد

*****************************

آژانس مجری(گشت آرمانی):            88452588
آژانس مجری(چهار فصل): 42632 - 88503609
آژانس مجری(سالومه سیر): 41938 - 88546399