نرخ تور اصفهان لحظه آخری 3 شب و 4 روز هتل دیبا اصفهان با پرواز قشم 3 فروردین 96 عید نوروز 1396

تور اصفهان نوروز 96 هتل ابن سینا

مدت تور اصفهان :دو شب و سه روز

قیمت پایه برای هر نفر در اتاق 3 تخته:         680,000    تومان

قیمت پایه برای هر نفر در اتاق 2 تخته:         700,000     تومان

*****************************

خدمات:پرواز ، دو شب اقامت همراه با صبحانه، ناهار، شام و مراكز خرید

*****************************

توضیحات:مسافرین تور اصفهان نوروز 96 برای اطلاع دقیق از قیمت ها با آژانس مجری تور تماس بگیرید.

              ساعت پرواز به دلخواه مسافرین قابل انتخاب میباشد

              تعداد شبهای اقامت به دلخواه مسافرین قابل انتخاب میباشد

              ساعت ورود به هتل 14 و ساعت تخلیه 12 میباشد

*****************************

آژانس مجری(چهار فصل):42632-88530609

قیمت بلیط اصفهان و تور اصفهان سه شب و چهار روز هتل ونوس اصفهان با پرواز ایران ایر 4 فروردین 96 عید نوروز 1396

تور اصفهان نوروز 96 هتل ابن سینا

مدت تور اصفهان :دو شب و سه روز

قیمت پایه برای هر نفر در اتاق 3 تخته:         680,000    تومان

قیمت پایه برای هر نفر در اتاق 2 تخته:         700,000     تومان

*****************************

خدمات:پرواز ، دو شب اقامت همراه با صبحانه، ناهار، شام و مراكز خرید

*****************************

توضیحات:مسافرین تور اصفهان نوروز 96 برای اطلاع دقیق از قیمت ها با آژانس مجری تور تماس بگیرید.

              ساعت پرواز به دلخواه مسافرین قابل انتخاب میباشد

              تعداد شبهای اقامت به دلخواه مسافرین قابل انتخاب میباشد

              ساعت ورود به هتل 14 و ساعت تخلیه 12 میباشد

*****************************

آژانس مجری(چهار فصل):42632-88530609

نرخ ویژه تور اصفهان برای 2 شب و سه روز با قشم ایر 5 فروردین 96 عید نوروز 1396

تور اصفهان نوروز 96 هتل ابن سینا

مدت تور اصفهان :دو شب و سه روز

قیمت پایه برای هر نفر در اتاق 3 تخته:         680,000    تومان

قیمت پایه برای هر نفر در اتاق 2 تخته:         700,000     تومان

*****************************

خدمات:پرواز ، دو شب اقامت همراه با صبحانه، ناهار، شام و مراكز خرید

*****************************

توضیحات:مسافرین تور اصفهان نوروز 96 برای اطلاع دقیق از قیمت ها با آژانس مجری تور تماس بگیرید.

              ساعت پرواز به دلخواه مسافرین قابل انتخاب میباشد

              تعداد شبهای اقامت به دلخواه مسافرین قابل انتخاب میباشد

              ساعت ورود به هتل 14 و ساعت تخلیه 12 میباشد

*****************************

آژانس مجری(چهار فصل):42632-88530609

نرخ تور اصفهان خوب 2 شب و 3 روز با زاگرس 6 فروردین 96 عید نوروز 1396

تور اصفهان نوروز 96 هتل ابن سینا

مدت تور اصفهان :دو شب و سه روز

قیمت پایه برای هر نفر در اتاق 3 تخته:         680,000    تومان

قیمت پایه برای هر نفر در اتاق 2 تخته:         700,000     تومان

*****************************

خدمات:پرواز ، دو شب اقامت همراه با صبحانه، ناهار، شام و مراكز خرید

*****************************

توضیحات:مسافرین تور اصفهان نوروز 96 برای اطلاع دقیق از قیمت ها با آژانس مجری تور تماس بگیرید.

              ساعت پرواز به دلخواه مسافرین قابل انتخاب میباشد

              تعداد شبهای اقامت به دلخواه مسافرین قابل انتخاب میباشد

              ساعت ورود به هتل 14 و ساعت تخلیه 12 میباشد

*****************************

آژانس مجری(چهار فصل):42632-88530609

نرخ تور اصفهان خوب 2 شب و 3 روز هتل گردشگری 13 فروردین 96 عید نوروز بهار 1396

تور اصفهان نوروز 96 عالی قاپومدت تور اصفهان :دو شب و سه روز

قیمت پایه برای هر نفر در اتاق 3 تخته:               830,000 تومان

قیمت پایه برای هر نفر در اتاق 2 تخته:               870,000  تومان

*****************************

خدمات:پرواز ، دو شب اقامت همراه با صبحانه، ناهار، شام و مراكز خرید

*****************************

توضیحات:مسافرین تور اصفهان نوروز 96 برای اطلاع دقیق از قیمت ها با آژانس مجری تور تماس بگیرید.

              ساعت پرواز به دلخواه مسافرین قابل انتخاب میباشد

              تعداد شبهای اقامت به دلخواه مسافرین قابل انتخاب میباشد

              ساعت ورود به هتل 14 و ساعت تخلیه 12 میباشد

*****************************

آژانس مجری(گشت آرمانی):                 41527 - 88452588
آژانس مجری(چهار فصل): 42632 - 88503609
آژانس مجری(سالومه سیر): 41938 - 88546399